คลัีงเก็บรายวัน: 06/09/2018

คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้าน คอร์รัปชัน 2561

คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561
ประเทศไทยในยุคสู้โกง!! เมื่อคนไทยตื่นรู้ ไม่ปิดหูปิดตา ไม่นิ่งเฉย!! แสดงพลังลุกขึ้นต่อสู้การโกงชาติ
หลายคดีคอร์รัปชันวันนี้ จึงถูกตัดสินลงโทษไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม!!
วันต่อต้านคอร์รัปชัน วันรวมพลคนไทยตื่นรู้สู้โกงครั้งสำคัญ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ