ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน 2561
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานลูกจ้าง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

“); ?>