พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562