โครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562