แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

กิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมใจบริจาคโลหิต
5 ม.ค. 2567
52

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหารพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณประตู 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9