แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye1171
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-MV มาตรฐานทางจริยธรรม (จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.)
4 ธ.ค. 2566
i-eye8
ช่องทางการร้องเรียน 1.ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2.ร้องเรียนผ่านทางไป...
img-ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2566
20 พ.ย. 2566
i-eye15
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2566

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง