แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอยกย่องหน่วยงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
3 ก.ค. 2567
i-eye33
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอยกย่องหน่วยงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
img-สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ขอเผยแพร่สื่อ Infographic องค์ความรู้คุณธรรม 5 ประการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 มิ.ย. 2567
i-eye29
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)ขอเผยแพร่สื่อ Infographic องค์ความรู้คุณธรรม 5 ประการ ประจำปีงบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง