แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye1424
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-รางวัลเกียรติวายุภักษ์ ข้าราชการปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2567
18 เม.ย. 2567
i-eye11
รางวัลเกียรติวายุภักษ์ ข้าราชการปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง พ.ศ.
img-มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
10 เม.ย. 2567
i-eye44
มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เผยแพร่โดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง จัดทำโ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง