TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye248
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2565
5 ม.ค. 2565
i-eye17
การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2565
img-กระทรวงการคลัง งดรับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล
4 ม.ค. 2565
i-eye21
กระทรวงการคลัง งดรับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง