แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567
5 ม.ค. 2567
70

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35