ค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

การประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 เพื่อป้องกันและส่งเสริมการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559