ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2561

 

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2560

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานวันต่อต้านทุจริตสากล

ปลัดกระทรวงการคลัง และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง
ร่วมงานวันต่อต้านทุจริตสากล (ประเทศไทย) ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560@ แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงการคลังวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560