ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงการคลังวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ”ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

 

กระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารจากหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพนธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง และคณะ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น พร้อมฟังเสวนา.รัฐบาลใหม่ คอรัปชั่นเก่า

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08:00-12:00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร