ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงการคลัง

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

 

โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินงานสำหรับการประเมินคุณธรรม และความความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินงานสำหรับการประเมินคุณธรรม และความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ Evidence based รอบที่ 2) เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง