ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 2561

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปี 2561
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นักห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

“); ?>

ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน 2561
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานลูกจ้าง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

“); ?>

คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้าน คอร์รัปชัน 2561

คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561
ประเทศไทยในยุคสู้โกง!! เมื่อคนไทยตื่นรู้ ไม่ปิดหูปิดตา ไม่นิ่งเฉย!! แสดงพลังลุกขึ้นต่อสู้การโกงชาติ
หลายคดีคอร์รัปชันวันนี้ จึงถูกตัดสินลงโทษไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม!!
วันต่อต้านคอร์รัปชัน วันรวมพลคนไทยตื่นรู้สู้โกงครั้งสำคัญ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ศปท.เป็นสักขีพยานในงานพิธี ลงนามข้อตกลง (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (30 สิงหาคม 2561 ) เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธี
ลงนามข้อตกลง (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล