กระทรวงการคลัง รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

การประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 เพื่อป้องกันและส่งเสริมการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ก.คลังร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนาม ณ โถงห้องวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

 

ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงาน ก.พ. ขอประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีขึ้นไป

 

โครงการสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2559

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมพาโนรามา 2 ชั้นที่ 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559