ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

 

โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินงานสำหรับการประเมินคุณธรรม และความความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินงานสำหรับการประเมินคุณธรรม และความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ Evidence based รอบที่ 2) เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) เป็นประธานฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีค.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลังครั้งที่ 1/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560