ก.คลังร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนาม ณ โถงห้องวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

 

ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงาน ก.พ. ขอประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีขึ้นไป

 

โครงการสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2559

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมพาโนรามา 2 ชั้นที่ 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

 

พิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ”ยกระดับค่าดัชนีCPIให้ชาติไทย พ้นโกงกิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ”ยกระดับค่าดัชนีCPIให้ชาติไทย พ้นโกงกิน” วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก 

 

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 #กรรมสนองโกง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์