ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาน ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาน ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

การรายงานผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามโครงการ สป.และ สร.คุณธรรม ในไตรมาสที่1

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อน สป.และ สร.คุณธรรม และตัวแทนคณะทำงานฯ ได้เข้ารับฟังการรายงานผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามโครงการ สป.และ สร.คุณธรรม ในไตรมาสที่1 โดยได้รับการต้อนรับจากเรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และตัวแทนบุคลากรภายในศูนย์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สป.สร. คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2561

 

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2560

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560