พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ”ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

 

กระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารจากหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพนธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง และคณะ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น พร้อมฟังเสวนา.รัฐบาลใหม่ คอรัปชั่นเก่า

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08:00-12:00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 651 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560