มอบโล่ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบโล่ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562