แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
12 ธ.ค. 2566
61

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18