ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน : 
             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
             ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
             โทร. 02-273-9021 ต่อ 2627,2632,2634

ร้องเรียนร้องทุกข์


[ready_google_map id=’2′]