TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

พิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง
7 เม.ย. 2565
82

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6