TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

กระทรวงการคลัง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ สวมใส่ ผ้าไทย
12 เม.ย. 2565
52

กระทรวงการคลัง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ - สวมใส่ ผ้าไทย
* เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ "ผ้าไทย" ภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน*
ขอเชิญร่วมสวมใส่ผ้าไทย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ....#ผ้าไทยใส่ได้ไม่เชย #คลังร่วมใจใส่ผ้าไทย

gallery-0