แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม
21 ธ.ค. 2566
71

นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19