แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2566
9 ม.ค. 2567
123

ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2566 จัดทำโดย กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง